กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 มิ.ย. 2562 22:55 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข ปฏิทินงานข้อมูลสารสนเทศ
18 มิ.ย. 2562 22:53 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข ระบบ DMC
18 มิ.ย. 2562 22:52 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข ระบบ DMC
10 พ.ค. 2562 00:22 DL_ICT @plg2 แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ค. 2562 00:21 DL_ICT @plg2 แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ค. 2562 00:21 DL_ICT @plg2 แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ค. 2562 00:20 DL_ICT @plg2 แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ค. 2562 00:19 DL_ICT @plg2 แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ค. 2562 00:18 DL_ICT @plg2 แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ค. 2562 00:17 DL_ICT @plg2 แนบ แนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ระบบ DMC_10 มิย.pdf กับ เอกสาร/คู่มือ
9 พ.ค. 2562 23:38 DL_ICT @plg2 แนบ คู่มือระบบไปราชการและระบบวันลา ผอ.รร.pdf กับ เอกสาร/คู่มือ
9 พ.ค. 2562 23:38 DL_ICT @plg2 แนบ ไฟล์นำเสนอขอไปราชการ ผอ รร.pdf กับ เอกสาร/คู่มือ
8 พ.ค. 2562 01:40 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด อบรมการจัดการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม “DLTV TELETRAINING”
8 พ.ค. 2562 01:39 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด อบรมการจัดการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม “DLTV TELETRAINING”
8 พ.ค. 2562 01:38 Admin WACHIRAWIT YAONUN แนบ DLTV TELETRAINING 7 พ.ค.62.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
8 พ.ค. 2562 01:38 Admin WACHIRAWIT YAONUN สร้าง บทความไม่มีชื่อ
6 มี.ค. 2562 00:33 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข หน้าแรก
6 มี.ค. 2562 00:32 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข หน้าแรก
6 มี.ค. 2562 00:31 Admin WACHIRAWIT YAONUN อัปเดต datacenter.png
28 ก.พ. 2562 01:06 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข หน้าแรก
28 ก.พ. 2562 01:06 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข หน้าแรก
28 ก.พ. 2562 01:04 Admin WACHIRAWIT YAONUN อัปเดต datacenter.png
28 ก.พ. 2562 00:49 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข หน้าแรก
28 ก.พ. 2562 00:48 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข หน้าแรก
28 ก.พ. 2562 00:32 Admin WACHIRAWIT YAONUN แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า