สพฐ.อบรมทางไกล 7 พ.ค.2563

โพสต์4 พ.ค. 2563 02:21โดยAdmin @Plg2   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2563 04:17 ]
 สพฐ.อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) วันที่ 7 พฤษภาคม 2563